reconal-smartbolt-eu-banner 

RECONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 realizuje projekt pt.

 

„Opracowanie technologii nowej generacji urządzenia do sprawdzania stanu zamknięcia drzwi SmartBOLT”

 

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest opracowanie systemu SmartBOLT, którego celem będzie zdalne sprawdzenie stanu i zdalne zamknięcie drzwi oraz przesyłanie informacji o stanie zamknięcia drzwi do serwera sieciowego.

 

Efekty projektu: Najważniejszym rezultatem projektu badawczego będzie innowacyjne urządzenie SmartBOLT umożliwiające zdalne sprawdzenie stanu oraz zdalne zamknięcie drzwi oraz przesyłanie informacji o stanie zamknięcia drzwi do serwera sieciowego. Integralną częścią projektu będzie również opracowanie algorytmów umożliwiających użytkownikowi sprawdzenie aktualnego stanu zamknięcia drzwi poprzez portal internetowy i/lub aplikacje mobilne.

 

Wartość projektu: 3 831 022,82 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 831 022,82 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 815 395,22 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka