Projekty współfinansowanie ze środków UE - aktualnie realizowane

Projekty finansowane z własnych środków - aktualnie realizowane

Opracowanie technologii nowej generacji urządzenia do sprawdzania stanu zamknięcia drzwi SMARTBOLT

 reconal-smartbolt-eu-banner

RECONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

realizuje projekt pt. 

„Opracowanie technologii nowej generacji urządzenia do sprawdzania stanu zamknięcia drzwi SmartBOLT” 

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Celem projektu jest opracowanie systemu SmartBOLT, którego celem będzie zdalne sprawdzenie stanu i zdalne zamknięcie drzwi oraz przesyłanie informacji o stanie zamknięcia drzwi do serwera sieciowego. 

Efekty projektu: Najważniejszym rezultatem projektu badawczego będzie innowacyjne urządzenie SmartBOLT umożliwiające zdalne sprawdzenie stanu oraz zdalne zamknięcie drzwi oraz przesyłanie informacji o stanie zamknięcia drzwi do serwera sieciowego. Integralną częścią projektu będzie również opracowanie algorytmów umożliwiających użytkownikowi sprawdzenie aktualnego stanu zamknięcia drzwi poprzez portal internetowy i/lub aplikacje mobilne.

Wartość projektu: 3 831 022,82 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 831 022,82 PLN 
Wkład Funduszy Europejskich: 2 815 395,22 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Opracowanie technologii nowej generacji urządzenia do sprawdzania stanu zamknięcia drzwi SMARTBOLT

 reconal-smartbolt-eu-banner

RECONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w ramach realizacji projektu pt.

„Opracowanie technologii nowej generacji urządzenia do sprawdzania stanu zamknięcia drzwi SmartBOLT”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

informuje o wszczęciu postępowania ofertowego, którego celem jest zakup:

 • brak aktualnie trwających postępowań ofertowych

informuje, że przeprowadzone zostały postępowania ofertowe, których celem był zakup:

 • Zestaw narzędzi ręcznych 1 zestaw
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Centrum obróbczego
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Elementów do opracowania czujników wykorzystujących wiązkę światła – 1 zestaw
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Elementów do opracowania stanowisk do badań – 1 zestaw
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Elementów elektronicznych do opracowania anten oraz czujników opartych na indukcji magnetycznej
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Elementów do opracowania anten
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Manipulatorów 3D – 2 szt.
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Generatora przebiegów
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Laptopów z monitorami – 2 szt.
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Laptopów z monitorami – 5 szt.
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Stacji roboczej wraz z monitorami
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Oprogramowania komputerowego do projektowania narzędzi – oprogramowania do modelowania na podstawie geometrii krawędzi
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Frezarki
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Oprogramowania do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności
 • Oprogramowania do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych, przeprowadzania obliczeń numerycznych oraz wielodomenowej symulacji i projektowania systemów dynamicznych z wykorzystaniem modeli
  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Ogłoszenie na portalu Baza Konkurencyjności

Konkurencyjność firmy Reconal poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych drzwi przemysłowych wyposażonych w racjonalizatorskie urządzenie

 reconal-smartbolt-eu-banner

RECONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

realizuje projekt pt. 

„Konkurencyjność firmy RECONAL poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych drzwi przemysłowych wyposażonych w racjonalizatorskie urządzenie”

w ramach Osi priorytetowej: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4: Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wyposażenie hali produkcyjnej w maszyny i urządzenia oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, które zostaną wykorzystane do procesów produkcyjnych i projektowych. Nowym produktem będą drzwi przemysłowe wyposażone w urządzenie do kontroli położenia rygla zamka.

Wartość projektu: 2 461 230,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 001 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 200 600,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Konkurencyjność firmy Reconal poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych drzwi przemysłowych wyposażonych w racjonalizatorskie urządzenie

 reconal-smartbolt-eu-banner

RECONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w ramach realizacji projektu pt.

„Konkurencyjność firmy RECONAL poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych drzwi przemysłowych wyposażonych w racjonalizatorskie urządzenie”

w ramach Osi priorytetowej: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4: Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

informuje o wszczęciu postępowania ofertowego, którego celem jest zakup:

Aktualnie brak wszczętych postępowań ofertowych

informuje, że przeprowadzone zostały postępowania ofertowe, których celem był zakup:

Wpływ różnicy ciśnień powietrza przy zastosowaniu ściany kurtynowej na termoizolację budynku

Wdrożenie strategii wzorniczej kluczowym elementem rozwoju spółki Reconal

 

loga

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 1. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Reconal Sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o wzory fasad segmentowych z unikatowymi wzorami perforacji,
 • poszerzenie oferty o modułowe, samowystarczalne obiekty przeznaczone do przestrzeni zewnętrznych,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
  wdrożenie działań w obrębie marki Reconal i nowej marki produktowej (konsumenckiej),
 • wdrożenie innowacji marketingowej,
 • wdrożenie innowacji organizacyjnej,
 • wyodrębnienie przestrzeni produkcyjnej i magazynowej w firmie (innowacja procesowa)
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów (innowacja technologiczna).

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 • Wdrożenie do oferty wzorów fasad segmentowych z możliwością wyboru unikatowej perforacji i modułowych, samowystarczalnych obiektów wolnostojących.
 • Re-definiowanie marki własnej Reconal (B2B).
 • Stworzenie nowej marki produktowej w kategorii premium dla klienta indywidualnego (B2C).
 • Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 • Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełożyło się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Projekt umożliwił osiągnięcie rezultatów rzeczowych w postaci zakupu 12 szt. środków trwałych i 2 szt. wartości niematerialnych i prawnych.

Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj.

 • przychody ze sprzedaży nowych produktów,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • zdobycie nowego rynku, na który zostaną wprowadzone produkty firmy Reconal.

Wartość projektu: 5 342 878.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 579 300.00 PLN

Automatyzacja oraz indywidualizacja procesu tworzenia perforacji

Projekt dotyczył badań podstawowych niezbędnych do opracowanie odpowiednich algorytmów. Ich celem było opracowanie schematu perforacji przy wykorzystaniu wybranych rodzajów stempli w taki sposób aby jak najwierniej odwzorować grafikę wektorową lub bitmapową podaną przez użytkownika. Algorytmy te miały również umożliwić wybór odpowiedniej strategii rozmieszczenia otworowań oraz wygenerować podgląd perforacji w czasie rzeczywistym. Planowane jest rozpoczęcie prac wdrożeniowych dla opracowanych algorytmów, które pozwolą na utworzenie portalu, w którym użytkownik może podglądnąć efekt perforacji oraz zlecić wykonanie odpowiednich kasetonów perforowanej blachy.

Zabezpieczenie automatycznych drzwi przemysłowych

Prace badawcze zakończyły się opracowaniem odpowiednich rozwiązań oraz utworzeniem prototypu. Jego celem było zabezpieczenie drzwi automatycznych przed aktywowaniem siłownika otwierającego drzwi w przypadku ich mechanicznego zamknięcia. Produkt spełnia również wytyczne przeciw pożarowe, co umożliwia jego instalację w obiektach użyteczności publicznej. Produkt instalowany jest we własnych rozwiązaniach oraz możliwe jest jego rozpowszechnienie u innych dystrybutorów lub instalatorów.

Autorski system sterowania inteligentnym budynkiem

Projekt dotyczył realizacji systemu zarządzania inteligentnym budynkiem przy zastosowaniu funkcji i urządzeń niedostępnych w tego typu systemach oferowanych na rynku. Szczególny nacisk położono na zarządzanie ogrzewaniem oraz wentylacją budynku przy wykorzystaniu zjawisk meteorologicznych, a tym samym zmniejszając jego zapotrzebowanie energetyczne. Projekt uwzględniał również kwestie bezpieczeństwa i dostępu do wybranych stref budynku. W 2018 roku system został zaimplementowany u klienta.

Inwerter fotowoltaiczny dedykowany do zastosowań w instalacjach bipv

Projekt w pełni realizowany przez wnioskodawcę. Wytworzenie prototypu urządzenia służącego do przetwarzania energii elektrycznej z instalacji BIPV oraz jej oddawania do sieci energetycznej. Inwerter został zaprojektowany ze szczególną myślą o instalacjach montowanych na ścianach budynków o nieregularnej bryle i wielu obszarach o różnej ekspozycji na nasłonecznienie. Kontynuacja projektu jest planowana w przypadku zwiększenia na rynku popularności rozwiązań BIPV.

Samowystarczalne energetycznie ławki fotowoltaiczne

W ramach projektu stworzono instalację zapewniając autonomiczne zasilanie obiektów małej architektury umożliwiające ich oświetlenie, ładowanie telefonów i innych urządzeń elektrycznych przez osoby przebywające w ich pobliżu, a także udostępnianie sygnału Wi-Fi. Energia niezbędna do zapewnienia tych funkcjonalności pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Prace obejmowały projekt design oraz wdrożenie instalacji w parkowej ławce ze zintegrowanym panelem fotowoltaicznym. Projekt został wdrożony do produkcji.

System monitorowania instalacji bipv oraz raportowania o błędach

Instalacje BIPV z racji na usytuowanie paneli fotowoltaicznych również w niskiej wysokości oraz często w sposób utrudniający ich samooczyszczanie się są narażone na duże spadki efektywności działania. Opracowany system dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu czujników pozwala monitorować anomalie w działaniu instalacji oraz powiadamia użytkownika, gdy wykryje sytuację wpływającą na obniżenie wydajności produkowanej energii. Ponadto system umożliwia szacunkową ocenę spadku wydajności sprawności paneli fotowoltaicznych na przestrzeni kilku lat.

Reconal Sp. z o.o.

Reconal Sp. z o.o.