Polska flaga Europejska flaga

Implementation of the design strategy as a key element of Reconal company’s development.

banner finansowanie ue reconal

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 1. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Reconal Sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o wzory fasad segmentowych z unikatowymi wzorami perforacji,
 • poszerzenie oferty o modułowe, samowystarczalne obiekty przeznaczone do przestrzeni zewnętrznych,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
  wdrożenie działań w obrębie marki Reconal i nowej marki produktowej (konsumenckiej),
 • wdrożenie innowacji marketingowej,
 • wdrożenie innowacji organizacyjnej,
 • wyodrębnienie przestrzeni produkcyjnej i magazynowej w firmie (innowacja procesowa)
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów (innowacja technologiczna).

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 • Wdrożenie do oferty wzorów fasad segmentowych z możliwością wyboru unikatowej perforacji i modułowych, samowystarczalnych obiektów wolnostojących.
 • Re-definiowanie marki własnej Reconal (B2B).
 • Stworzenie nowej marki produktowej w kategorii premium dla klienta indywidualnego (B2C).
 • Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 • Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełożyło się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Projekt umożliwił osiągnięcie rezultatów rzeczowych w postaci zakupu 12 szt. środków trwałych i 2 szt. wartości niematerialnych i prawnych.

Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj.

 • przychody ze sprzedaży nowych produktów,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • zdobycie nowego rynku, na który zostaną wprowadzone produkty firmy Reconal.

Wartość projektu: 5 342 878.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 579 300.00 PLN

Reconal Contact

We will answer any questions, provide a quote, and also conduct an audit of your project. Contact us!

Do you have any questions? Haven't found an offer that interests you?

Check out what we can offer you!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skip to content